Унковська Тетяна Євгеніївна

Директор Експертно-аналітичного Центру Оптіма

Доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи КНЕУ ім. Вадима Гетьмана;

Автор багатьох наукових праць і публіцистичних статей з проблем макроекономіки, монетарної і валютно-курсової політики, фінансової стабільності, прогнозування системних ризиків та фінансових криз, математичного моделювання, фінансового і інвестиційного менеджменту; автор і співавтор 8 наукових монографій, підручника. Займається фундаментальними і прикладними дослідженнями нелінійної динаміки складних економічних систем та стратегій економічного зростання.

Науковий керівник і співавтор "Стратегії розвитку банківської системи до 2020. Синергія високотехнологічної індустріалізації і розвитку банків", затвердженої Комітетом Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Комітетом ВР України з питань промислової політики. Послідовно відстоює необхідність розроблення та впровадження в Україні національної Стратегії переходу від моделі сировинної економіки до моделі високотехнологічного інноваційного розвитку країни.

independent.academia.edu/TatianaUnkovska

Головний консультант Експертно-аналітичного центру Апарату Ради НБУ (2007 -2015 рр), завідувач кафедри фінансів і банківської справи ЯУМ (2001-2007 рр.); має досвід роботи начальником інвестиційного управління ВАТ «Перший інвестиційний банк»; в рамках проекту «TEMPUS – TACIS» працювала науковим дослідником у Банківському центрі Університету Лауборо (Великобританія). 

 Основні наукові публікації

 • Системна криза банківського сектору в Україні та стратегія її подолання. Монографія, Наукове видання К.: КНЕУ, 2017; Співавтори Аржевітін С.М., Савлук М.І., Баріда Н.П., Буковинський С.А., Ломакович В.А. та ін.
 • Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу із кризи: науково-аналітична доповідь.
  Наукове видання К.: КНЕУ, 2017
  Співавтори - Аржевітін С.М., Савлук М.І., Баріда Н.П., Джус М.І, та інші.
 • Ієрархія та мережі в інституційній архітектоніці економічних систем; Під редакцією д.е.н., професора Гриценка А.А.; Розділ 6 «Моделювання складних мереж та його місце у еволюції макроекономічного моделювання», Монографія, К., Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2013
 • Нові виклики для грошово-кредитної політики в сучаних умовах. Книга 2. Погляд з України
  Монографія Наукове видання К.: НАН України, Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2012 Під ред. Акад. НАНУ Геєць В.М., Член-корр. НАНУ Гриценко А.А., Кораблін С.О. та ін. 
 • Стратегія і тактика грошово-кредитної політики та світова економічна криза; Розділ «Парадокси монетарної політики і нова парадигма розуміння феномена фінансової стабільності»
  Монографія, К., Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2010; Під ред. Академіка НАНУ Гейця В.М., Гриценко А.А., Кораблін С.О. та ін.
 • Інституційна архітектоніка та динаміка економічних перетворень; розділ «Закон рівноваги в економічних системах»,
  Монографія, К., Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2008
  Під ред. Члена-кор. НАНУ Гриценко А.А., Яременко О.Л., Кричевська Т.О., та ін.
 • Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку; Том 2, Розділ 2 «Механізми впливу валютно-курсової політики НБУ на мікро- та макроекономічні процеси в Україні»,
  Монографія, К., Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2008
  Під ред. проф. Даниленка А.А., Савлук М.І, Гребеник Н.І. та ін.
 • «Фінансова рівновага підприємства»
  Монографія Наукове видання К., Вид-во «Генеза», 1997 

          Наукові статті

 •  До питання розробки Стратегії монетарної політики Національного банку України Стаття К., «Економіка України», № 8, 2015 р. Співавтори - Буковинський С.А., Джус М.О.
 • Системні ризики та макропруденійна політика. Стаття К., «Економічна теорія», № 1, 2014 р.
 • До питання оптимізації монетарної політики Національного банку України. –  К.,«Економічна теорія», № 2, 2014 р.; Співавтор - Буковинський С.А.
 • Чи можливе економічне диво в Україні Стаття К., «Економіка України», № 8, 2013 р.; Співавтор - Демчук Н.В.
 • Макроекономічне моделювання: сучасні виклики та перспективи розвитку Стаття К.,«Економічна теорія», № 1, 2013
 • Фундаментальні короткострокові цикли в динаміці банківської ліквідності Стаття К.,«Економічна теорія», № 1, 2012
 • Уроки глобальної фінансової кризи: методологічні проблеми реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду - К., «Економічна теорія», № 1, 2011 р.
  Співавтори - Буковинський С.А., Яременко О.Л.
 • Системне розуміння фінансової стабільності: розв’язання парадоксів - Київ, «Економічна теорія», № 1, 2009 р.
 • Шляхи подолання фінансової кризи в Україні Стаття Київ, «Економічна теорія», № 2, 2009 р
  Співавтори - Буковинський С.А., Яременко О.Л.
 • Світова фінансова криза та її вплив на країни з ринками, що формуються Стаття М., Міжнародний науково-суспільний журнал «Світ змін», № 4, 2008
 • Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризи для економіки - Київ, «Фінанси України», № 10, 2007 р.
  Співавтори - Буковинський С.М., Гриценко А.А.
 • Вплив змін валютних та цінових шоків на експорт. Ефект гістерезису - К., «Вісник Національного банку України», № 8, 2006 р.
  Співавтор - Данилова К.Є.
 • Моделювання впливу валютного курсу та цін на газ на підприємства експортного сектору економіки - Київ, «Вісник Національного банку України», № 6, 2005 р.
 • Оптимізація процентної політики в контексті механізму монетарної трансмісії Стаття Київ, «Вісник Національного банку України», № 4, 2005

              Підручники та навчальні посібники

 •  Формування основних засад грошово-кредитної політики: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів до вивчення навчальних дисциплін спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування. – Навчально-методичне видання К.: КНЕУ, 2017.  Аржевітін С.М., (кер. авт. кол.), Баріда Н.П. Заболотна Н.Г, Циганова Н.В. Джус М. та інші
 • Інвестування, фінансування, кредитування: стратегія і тактика підприємств Навчально-методичне видання Київ, КНТЕУ, 1997
  Співавтори - Ушакова Н.М., Гуляєва Н.М., Гринюк Н.А.
 • Проектне фінансування
  Навчально-методичне видання Київ, Вид-во «Либідь», 1998
  Співавтори - Москвін С.О., Дідик В.О. та ін.

         Виступи на конференціях

 • Стратегія розвитку банківської системи України. Круглий стіл / Верховна Рада України; Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності, м. Київ, 18 квітня 2016;
 • Необхідні напрямки вдосконалення монетарної політики Національного банку України. Стратегія розвитку банківської системи України: синергія розвитку банків та індустріалізації економіки/ науково-практичний банківський форум, м. Київ, КНЕУ,19-20 травня 2016
 • Валютна криза і галопуюча інфляція: що потрібно зробити для їх подолання і відродження економіки Тези, виступ Криза банківської системи: причини і шлях виходу: збірник матеріалів науково-практичної конференції/ м. Київ, 11 червня 2015. – К.: УБС НБУ, 2015. с. 
 • Шляхи вдосконалення монетарної політики НБУ Тези, виступ Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки: збірник матеріалів конференції / м. Київ, 5-6 листопада 2015, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» . – К.: УБС НБУ, 2015 
 • та інші

         Публіцистичні статті

 

 

 

Унковська Тетяна Євгеніївна
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації