Рудан Віталій Ярославович

Кандидат економічних наук

Старший викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету. Кваліфікований фахівець у сфері аналізу і досліджень банківської системи, автор багатьох наукових і аналітичних публікацій з питань управління банківською ліквідністю та інших економічних проблем. 

Основні публікації:

1. Рудан В.Я. Якість управління ліквідністю банків як необхідна умова ефективного розвитку банківської системи України // Світ фінансів, №2. – 2011. – С. 108-119.
2. Рудан В.Я. Особливості формування депозитної бази вітчизняних банків та її вплив на ліквідність банківської системи // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск 16 / За заг. ред. М.В. Лазаровича. – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ Економічна думка. – 2011. – С. 217-227.
3. Рудан В.Я. Теоретичне обґрунтування сутності ліквідності банківської системи // Вісник ТНЕУ, №3. – 2011. – С. 41-48.
4. Рудан В.Я. Нові підходи до аналізу та прогнозування попиту населення на ліквідність банківської системи // Інноваційна економіка. - №3. – 2012. - С. 264-270.
5. Рудан В.Я. Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи України в умовах нестабільності фінансових ринків. - Економічний аналіз: зб. Наук. Праць/ Тернопільський національний економічний університет: редкол.: С.І. Шкарабан та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип.8. – Частина 1. - С.140-147.
6. Рудан В.Я. Координація фіскальної та монетарної політики як необхідна умова розвитку економіки України // Банківська справа. - № 6.- 2012. - С.140-147.
7. Рудан В.Я. Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи в умовах стагнації вітчизняної економіки // Наукові записки / національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». – Острог: Видавництво "Національний університет "Острозька академія", 2013. - Випуск 22. – С. 79-84.
8. Рудан В.Я. Оптимизационная модель управления ликвидностью банковской системы Украины в условиях стагнации // Вестник Брянского государственного университета. – 2013. - №4. – С. 158-165.
9. Рудан В.Я. Оптимізаційна модель грошово-кредитної політики України // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка. – Чернівці: ЧНУ. – 2014. - Вип. 717. – С. 158-163.
10. Рудан В.Я. Теоретичне обґрунтування сутності банку // Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – 2014. – Випуск 21. – С. 206-220.
11. Рудан В. Я. Розвиток тіньового банкінгу та його вплив на управління ліквідністю банківських систем // Економічний аналіз, ТНЕУ. – Том 21, №1. – 2015. – С. 118-136.
12. Рудан В. Я. Научно-методический подход к анализу факторов влияния на ликвидность банковской системы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - Москва. – 2015. – № 8-1. – С. (181-188).

 

Рудан Віталій Ярославович
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації