Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : монографія

У монографії розглянуті основні теоретико-концептуальні засади фінансової безпеки банківської системи, індивідуація безпеки банківського сектору в контексті домінантності детермінантів фінансової безпеки банківської системи. Досліджено детермінацію банківської системи у фінансовій безпеці національної економіки, розкрито економічний зміст та сутність фінансової безпеки банківської системи з погляду економічної та банківської теорії враховуючи сингулярність індикативних ознак її порушення. Окреслено ендогенні та екзогенні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Досліджено методологічні засади та прикладний інструментарій оцінювання фінансової безпеки банківської системи. Побудовано інтегральний показник рівня фінансової безпеки банківської системи України, а також розроблено практичну концепцію оцінки фінансової безпеки в контексті досягнення стратегічних цілей банківської системи в цілому. Запропоновано концептуальні та стратегічні напрямки удосконалення управління фінансовою безпекою банківської системи України.

Васильчишин О. Б.
Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : моногр. / О. Б. Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 358 с.
ISBN 978-966-654-484-4

Текст монографії знаходиться за посиланням:

library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%91/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E/book/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf

Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : монографія
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації