Монографія Справедлива мінова вартість об`єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни

Нова монографія відомого науковця і практика Валерія Галасюка

Монографія розкриває таємниці процесів формування справедливої мінової вартості об’єктів. Автор, з позицій G-теорії, яка розробляється ним, та її концепції чотирьох базових типів рішень, вперше запропонував революційно­новий єдиний методологічний підхід до вивчення угод купівлі-­продажу, дарування і міни. У теоретичному аспекті результати, що отримані в даній монографії, є сучасною реалізацією фундаментальних положень теорії суб’єктивної цінності Бем­Баверка, одного з засновників австрійської школи маржиналізму, яка сформувала засади маржиналістської теорії цінності. У монографії виявлені множини можливих продавців і ­дарувальників, покупців і обдаровуваних покупців, а також множини можливих угод, купівлі­-продажу, дарування і міни. У множині можливих угод міни виявлено множину економічно доцільних угод міни. Монографія дає відповіді на питання: як обчислити величину економічного інтересу сторін в угодах купівлі­продажу, дарування і міни; як визначити сильну й слабку сторони в угодах; як визначити, чи є угода справедливою чи ні. У монографії надано алгоритми формування справедливої мінової вартості об’єктів в угодах купівлі­продажу, дарування і міни й економічно доцільних угодах міни. Краса й витонченість запропонованого автором підходу полягає в тому, що величина справедливої мінової вартості в будь­якій угоді купівлі­продажу, дарування і економічно доцільній угоді міни визначається величинами вартості чотирьох базових типів рішень та їх співвідношенням, а також величинами транзакційних витрат учасників цих угод. Концепція чотирьох базових типів рішень є фундаментальною основою для подальшого розвитку теорії вартості об’єктів і теорії оцінки, а також формування множини видів вартості на єдиній методологічній основі. Особливу практичну значимість викладеним у монографії теоретичним положенням надає те, що два базових типи рішень, із запропонованих автором чотирьох, по суті, вже використовуються в Міжнародних стандартах фінансової звітності (IAS 36 «Зменшення корисності активів»). Свідченням практичної значущості теоретичних положень монографії також є й те, що світове професійне співтовариство все більше уваги приділяє питанням справедливої вартості. Так, з 1 січня 2012 року набули чинності Міжнародні стандарти оцінки 2011 (IVS 2011), в яких використовується поняття «справедливої вартості» (зокрема, в IVS 300 «Оцінка для фінансової звітності»), а з 1 січня 2013 року набрав чинності новий IFRS 13 «Оцінка справедливої вартості». Отримані в даній монографії формули дозволяють оцінювачам алгоритмізувати розрахунки з визначення справедливої вартості (не для мети фінансової звітності), у відповідності до Міжнародних стандартів оцінки 2011 року (IVS 2011). Монографія буде корисною читачам, які цікавляться питаннями теорії та практики прийняття економічних рішень. Зокрема, вона буде корисною економістам, оцінювачам, фінансистам, фінансовим аналітикам, фахівцям з бізнес­-консалтингу, аудиторам, бухгалтерам, фахівцям у галузі інформаційних технологій. Монографія також буде корисною студентам, які вивчають економічні дисципліни, викладачам та аспірантам, які спеціалізуються в економічних науках.

userfiles/Монографія Валерія Галасюка(3).pdf

Монографія Справедлива мінова вартість об`єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації