Аналіз ефективності використання земельного фонду України та ризиків введення ринку землі в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів

Аналітична доповідь

В аналітичній доповіді досліджуються проблеми використання земельного фонду в Україні та існуючі ризики щодо введення ринку сільськогосподарської землі в умовах поточних внутрішніх і глобальних викликів.

Світова фінансово-економічна криза, що розпочалася 2008 року, загострила глобальні проблеми у сфері продовольчої безпеки, волатильності цін на сільськогосподарську продукцію, підсилила спекулятивні тенденції на світовому ринку сільськогосподарської землі і спровокувала так звану "земельну лихоманку".   
Організація Об’єднаних Націй на базі дослідження в рамках проекту “Цілі розвитку тисячоліття. Доповідь за 2015 рік” оприлюднила шокуючі цифри щодо найбільшого виклику для людства — існування крайньої бідності та голоду: за офіційними даними ООН, від цього страждають майже 840 млн. чол. в світі; проблема нестачі води зачіпає 40 процентів населення світу і ця чисельність за прогнозами буде зростати. В якості першої і головної цілі тисячоліття ООН визначило “Подолання крайньої бідності та голоду”.

Вже кілька років поспіль оголошується про світову продовольчу кризу. З точки зору фундаментальної ресурсної основи для її вирішення, існує гостра проблема зменшення площі родючих земель та площі лісів. Такі серйозні глобальні виклики повинні примусити і кожну країну, і глобальну спільноту в цілому дуже серйозно переглянути світову систему забезпечення продовольством і життєздатності людства в цілому, стратегічно виважено підійти до питання землекористування і землеволодіння, що в значній мірі визначає вирішення зазначених проблем.
Американським Інститутом глобального розвитку і екології (Global Development and Environment Institute), а також Інститутом сільського господарства і торгової політики (Institute for Agriculture and Trade Policy) підготовлено доповідь “Подолання продовольчої кризи. Оцінка реформ глобальної політики з 2007 року” (“Resolving the Food Crisis. Assessing Global Policy Reforms Since 2007”) , яка визначила головні проблеми та системні ризики щодо функціонування ринку землі і в глобальному середовищі, і в країнах, що можуть стати головними постачальниками продовольства для внутрішньої і світової продовольчої безпеки.

Проблеми і дослідження, які представлені у зазначеній доповіді щодо глобальної продовольчої кризи, недоліків світової ринкової системи землеволодіння і землекористуавння, є вкрай актуальними і критично важливими для України, проте у вітчизняному інформаційному просторі та ЗМІ ці проблеми практично не обговорюються. Натомість розгорнута широка пропаганда щодо необхідності термінового введення в Україні ринку землі без достатньої інституційної інфраструктури, без гарантій прав громадян і безпеки бізнесу, без достатніх фінансових ресурсів фермерських господарств та їх доступу до банківських кредитів, а також без ефективної та прийнятної для всіх громадян України Стратегії розвитку системи землеволодіння і землекористування.

У доповіді зазначено, що сплеск світових цін на продовольство у 2007 — 2008 роках і загострення глобальної продовольчої кризи, послужили надзвичайно тривожним сигналом для глобальної спільноти щодо небезпеки та неадекватності глобальної системи забезпечення людства продовольством. Світові ціни на продовольство зросли вдвічі (рис. 1.1), кількість людей, що страждали від голоду, перевищило 1 млрд. чол., продовольчі бунти розповсюдились у багатьох країнах третього світу. Другий сплеск цін у 2010 — 2011 роках призвів до зростання вартості світового імпорту продовольства до вражаючої цифри 1,3 трлн. доларів США. Це підтвердило висновок міжнародних експертів про те, що глобальна система землекористування, розвитку сільськогосподарського виробництва і забезпечення продовольством має системні вади, які потребують негайних заходів та стратегічних системних змін.

На сьогодні вже існує широкий міжнародний консенсус щодо того, що існуючий устрій глобальних продовольчих ринків довів свою неефективність (market failure). В глобальному економічному дискурсі домінує думка про те, що поточна ідеологія ефективності ринків і мінімізації ролі держави для оптимального розподілу ресурсів має суттєві вади і повинна змінитися в бік оптимального синтезу ролі державного регулювання і ринкових сил.

В умовах таких серйозних глобальних змін та гострих внутрішніх викликів українське суспільство і державна влада зокрема повинні дуже виважено вирішувати питання щодо пошуку оптимальної моделі користування сільськогосподарською землею, яка сьогодні є не тільки стратегічним, але й геополітичним ресурсом України. 

Більш детально ці питання розглянуті у доповіді за посиланням:
userfiles/Аналіз ефективності використання земельного фонду України та ризиків введення ринку землі в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів.pdf

Аналіз ефективності використання земельного фонду України та ризиків введення ринку землі в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації