Аналіз методології фінансового програмування МВФ і монетарних умов програми співпраці України та МВФ, підписаної 01.09.2016 р.

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

На міжнародному форумі G20 2016 року Керуючий Директор МВФ Крістін Лагард звернулась із закликом до лідерів усіх країн щодо необхідності вжиття всіх можливих заходів у співпраці з бізнес-середовищем та громадянським суспільством для стимулювання економічного зростання з боку монетарної політики центральних банків, яка може бути потужним інструментом для досягнення цієї мети.

 

Запропонована аналітична доповідь, є одним з кроків для втілення цього заклику в життя і зниження ризиків рецесії для економіки України, які посилюються монетарними умовами, закладеними у Меморандумі МВФ, підписаниму 01.09.2016 р.

Програми кредитування МВФ для країн з низьким рівнем доходів (LIC – Low-income countries), передбачають виконання цими країнами певних вимог, зокрема кількісних монетарних критеріїв виконання (performance criteria) та індикативних таргетів (indicative targets). Так, у Меморандумі економічної і фінансовової політики, який разом з Листом про наміри і Технічним Меморандумом підписано 01.09.2016 р. Президентом України, Прем’єр-міністром, Головою НБУ та Міністром фінансів України, зазначені зобов’язання щодо виконання монетарних умов, відображених у Таблиці 1 тексту Аналітичної доповіді.

Меморандум визначає важливі умови розвитку економіки і життя українських громадян на багато років вперед, проте у тексті програми МВФ, включаючи Меморандум про фінансову і економічну політику та Технічний Меморандум, відсутні аналітичні обґрунтування цільових монетарних параметрів та пояснення того, на базі яких розрахунків і конкретних міркувань вони сформовані.

Тому основною метою аналітичної доповіді є формування ґрунтовних відповідей на запитання:

  • на якій методологічній і аналітичній базі розраховані монетарні вимоги МВФ і наскільки вони обґрунтовані?
  • чи не несуть можливі методологічні і аналітичні прорахунки при фінансовому програмуванні і визначенні монетарних умов програми МВФ суттєвих ризиків для розвитку української економіки?
  • як додержання кількісних критеріїв виконання програми (performance criteria) та індикативних таргетів (indicative targets)може вплинути на розвиток монетарної сфери, зокрема на стабільність національної валюти, і на економіку в цілому?
  • як впливає на визначення монетарних умов МВФ застосування розрахункового валютного курсу програми (15,7686 грн./дол.), з огляду на його значне відхилення від поточного курсу?
  • наскільки реалістичними є прогнозні показники МВФ щодо міжнародних резервів за умови виконання обмежень на кредитування?
  • наскільки глибоко обмежена незалежність НБУ в ухваленні та реалізації власної монетарної політики?

Структура аналітичної доповіді відповідає логіці системного дослідження зазначених проблем:

від розуміння методологічної основи моделі фінансового програмування, яку застосовує МВФ при визначенні монетарних умов для України → до оцінки відповідності аналітичних співвідношень моделі МВФ реальним економічним процесам в Україні → до оцінки ризиків для економіки України при виконанні монетарних вимог програми МВФ → до формування системи пропозицій щодо зниження цих ризиків.

Аналітична доповідь включає три логічних блоки:

a) аналіз методології і аналітичних співввідношень моделей фінансового програмування МВФ, а також алгоритму їх застосування для визначення монетарних умов. Це дозволяє зрозуміти філософію дій МВФ, теоретичну платформу, на якій сформовані його вимоги, та визначити їх проблеми і недоліки, що несуть ризик для України;

б) аналіз і оцінку ризиків додержання критеріїв виконання і індикативних таргетів програми МВФ для України;

в) пропозиції щодо вдосконалення методології фінансового програмування МВФ і кількісних параметрів монетарних умов програми МВФ для України.

Методологічною базою досліджень, представлених в аналітичній доповіді, є

сучасні досягнення монетарної економіки, макроекономічної теорії нелінійних складних систем, принципи динаміки досягнення зовнішньої і внутрішньої рівноваги, обґрунтовані П. Кругманом, Р. Манделом, Х. Мінскі, М. Обстфельдом, Дж. Тобіном, М. Флемінгом; новітні ідеї у монетарній, макропруденційній політиці і сфері зниження системних ризиків для економіки, які запропоновані видатними економістами Е. Райнертом, Р. Раджаном, Дж. Стігліцем, А. Тернером, А. Халдейном, відомими українськими вченими А.С. Гальчинським, В. М. Гейцем, А. А. Гриценком, М. І. Савлуком та іншими теоретиками і практиками макроекономічного і монетарного регулювання.

Інформаційною основою доповіді є угоди про співпрацю України та МВФ, статистичні матеріали Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України; дані МВФ, Світового Банку та інших офіційних джерел.

Матеріали підготовлені для фахівців МВФ, РНБО, ВРУ, Уряду, НБУ та науково-експертного середовища.

Текст Аналітичної доповіді за посиланням

userfiles/Аналітична доповідь щодо монетарних умов Меморандуму МВФ.pdf

Аналіз методології фінансового програмування МВФ і монетарних умов програми співпраці України та МВФ, підписаної 01.09.2016 р.
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації