Ефективність банківської діяльності: посткризові виклики та сучасні управлінські рішення : монографія

У монографії систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження ефективності банківської діяльності. Доведено ефективність створення центрів прибутку та планування їх фінансових результатів, що виокремлює новий підхід, на відміну від наявного, і дає змогу в повному обсязі оцінити ефективність діяльності підрозділів і внесок кожного структурного підрозділу в загальний фінансовий результат. Проведено систематизацію інструментів управління ефективністю банківського бізнесу, яка полягає в розробленні оптимального середовища для прийняття та реалізації управлінських рішень за умови ефективної взаємодії органів управління різного рівня із функціональними підрозділами комерційного банку. Проаналізовано шляхи формування та впровадження інноваційних аспектів системи управління ефективністю банківської діяльності, що пов`язано з її концепцією розвитку за умови формування ефективної системи кризового менеджменту банку.

Гриджук Д. М.
Ефективність банківської діяльності: посткризові виклики та сучасні управлінські рішення : монографія / Д. М. Гриджук. – Київ : КНЕУ, 2018. – 295, [1] с.
ISBN 978-966-926-231-8

Ефективність банківської діяльності: посткризові виклики та сучасні управлінські рішення : монографія
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації