Економіка розвитку: дослідження технологій переходу країн до прискореного стійкого економічного зростання

Економіка розвитку - це наука, яка досліджує механізми переходу країн від стану відсталості і бідності до принципово іншої якості розвитку, що супроводжується прискореним зростанням економіки і добробуту суспільства. Такі переходи зазвичай відбуваються внаслідок тектонічних структурних зрушень в самих основах економік країн: змін технологічного укладу або еволюційних і революціних перетворень інституційної структури суспільства.  

Класичні курси макроекономіки і традиційні макроекономічні моделі зазвичай не розглядають такі нелінійні перехідні процеси, а обмежуються вивченням рівноважних станів економіки або невеликих відхилень від рівноваги.  Проте реальна дійсність є набагато складнішою. Глобальна фінансова криза, що розпочалася у 2008 році, не була спрогнозована класичними моделями, навпаки, офіційні моделі центральних банків, міжнародних організацій і урядів демонстрували економічне зростання у той час, коли системні ризики вже перейшли критичну межу, за якою почались фінансовий колапс і економічна рецесія.

Стан рівноваги або наближений до нього є тільки певним окремим випадком з усього різноманіття реальних складних економічних процесів, які частіше всього характеризуються нерівноважною динамікою. Тим більше це справедливо для перехідних економік із суттєвими інституційними провалами - високим рівнем монополізації ринків, кланово-олігархічним устроєм, що консервує відсталу сировинну модель економіки, проникненням "бізнес-відносин" у державне регулювання і використанням державної влади для необгрунтованого створення тепличних умов для "своїх" бізнесів і непродуктивного витрачання бюджетних коштів.

Зрозуміло, що для сучасного стану економіки України найбільш адекватним реальності є підхід з позицій економіки розвитку, яка вивчає нерівноважні процеси, інституційні провали, rent-seeking behavior, якісні і структурні зміни у моделях, за якими реально функціонують економіки. У дослідженнях такого плану важливо враховувати історичний досвід реалізації економічних політик різних держав при різних стартових умовах і з різними наслідками. Проте економічна наука на сьогодні ще не має у своєму методологічному інструментарії надійних методів, які б дозволили коректно порівнювати різні економічні політики країн за різних структурних умов, синтезувати найкращий досвід і формувати оптимальну систему економічної, монетарної, фіскальної та інших політик для конкретної країни в її стартових умовах.

Дослідники Експертно-аналітичного Центру "Оптіма" поставили собі за мету внести серйозний вклад у розвиток загальної теорії оцінки і методології порівняння економічних політик різних держав. Це дозволить отримувати максимально корисну інформацію з досвіду інших країн і аналізу найкращих практик, внести свіжий погляд в існуючу на сьогодні теорію економічної політики з урахуванням нових якостей глобального середовища і технологій, яких не було раніше. 

На першому етапі проекту ми досліджуємо досвід тих країн, які в свій час пройшли системні фундаментальні структурні зміни і за висловом Лі Куан Ю (батька економічного дива Сінгапуру) зробили "стрибок із третього світу в перший"

В наведених тут документальних фільмах представлені цікаві факти і інтерв`ю фахівців, щодо таких структурних змін в Японії і Сінгапурі.

Японське економічне диво, яке відбувалось з 1946-го до кінця 1970-х років перетворило зруйновану економіку післявоєнної Японії на потужну інноваційну економіку світової держави з глобальним лідерством на експортних ринках. Її щорічне економічне зростання перебувало у межах 9–11%. Навіть після світових енергетичних криз і розпаду Бреттон-Вудської системи він залишався досить високим (5,3%). Ядром реформ була активна державна промислова політика при опорі на власну національну валюту, експортні доходи та захист внутрішнього ринку від глобальних інвесторів й іноземних потоків капіталу. Сильною особливістю була ефективна координація з правильною фінансовою і монетарною політикою, спрямованою на прискорене економічне зростання при контрольованій інфляції.

Важливим концептуальним принципом структурної перебудови японської економіки була активна роль центрального банку. 

Історія успіху Сінгапуру, який практично не мав власних сировинних ресурсів (навіть вода було привозною), побудована на

  • високоякісному і надзвичайно ефективному державному менеджменті,
  • а також на пріоритеті розвитку людських ресурсів.

Це дозволило Сінгапуру за досить короткий період часу реалізувати перехід від стану бідної відсталої країни до високотехнологічної економіки, яка увійшла у вищу лігу країн і за рівнем технологічного і фінансового розвитку, і за обсягом національного доходу на душу населення 

 

Дослідження науковців і експертів Центру "Оптіма" в рамках проекту "Економіка розвитку: аналіз технологій переходу країн до прискореного стійкого економічного зростання" знаходяться на першому етапі і спрямовані на розробку концептуального інструментарію і дослідження дій урядів і центральних банків досліджуваних країн на першому етапі зазначеного переходу.

Економіка розвитку: дослідження технологій переходу країн до прискореного стійкого економічного зростання
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації