Глобальний борг та новітні тренди боргових потоків капіталу: ризики і можливості для України

Глобальний борг станом на початок 2019 року сягнув величини 243,2 трлн дол. США або 317% світового ВВП, а борг розвинутих країнах ̶ 380% їх ВВП. В ситуації уповільнення темпів світового економічного зростання, ескалації торговельних воєн, посилення геополітичної напруги в рамках світової фінансової системи закономірно будуть виникати осередки нестабільності. Але в цілому загрози виникнення боргової кризи світового масштабу в короткостроковій перспективі оцінюються як невисокі. Це пояснюється тим, що генератор останньої глобальної кризи – банківський сектор, став більш здоровим та істотно зменшив свій леверидж відносно 2007-2008 рр.
В Україні, згідно з нашими оцінками, сукупний борг всіх секторів економіки становив 4015,7 млрд грн. або 112,8% до ВВП, а валовий зовнішній борг – 89,9% ВВП. Накопичення значних обсягів заборгованості збільшує вразливість національної економіки до впливу зовнішніх шоків – підвищення відсоткових ставок, зниження цін на експортовані товари, падіння темпів зростання торговельних партнерів, ін. Крім того, надмірний рівень боргу наражає державні і корпоративні фінанси на вплив ризиків рефінансування боргу, які можуть запустити в дію кризовий сценарій при погіршенні кон’юнктури міжнародного ринку капіталів.
Для України такі ризики є актуальними у середньостроковому періоді, однак у поточному році ризики реверсу потоків капіталу і розгортання боргової кризи є мінімальними. Це зумовлюється як сприятливими зовнішніми умовами для позичальників із ринків, що формуються, так і стабілізацією макроекономічної ситуації в країні та триваючою підтримкою з боку офіційних кредиторів.
Не зважаючи на це, в середньостроковій перспективі ризики виникнення боргової та валютної кризи в Україні є достатньо високими у зв`язку з низьким рівнем міжнародних резервів країни (45,2% короткострокового зовнішнього боргу та 71,9% композитного критерію МВФ); значними обсягами зовнішніх боргових зобов`язань за відсутності стабільного доступу до міжнародного ринку капіталів; високими потребами в зовнішньому фінансуванні для рефінансування боргових виплат і покриття дефіциту поточного рахунку. Тобто досягнута макрофінансова стабільність є хиткою і може бути зруйнованою під впливом масштабних зовнішніх шоків чи негативних подій усередині країни.

З матеріалом можна ознайомитись за посиланням

userfiles/Debt_Ukr_risks_5.pdf

Глобальний борг та новітні тренди боргових потоків капіталу: ризики і можливості для України
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації