Зовнішня фінансова вразливість і зовнішній сукупний борг України: поточний стан та ризики станом на 01.04.2019 р.

Щоквартальний аналітичний огляд присвячено дослідженню стану та ризиків зовнішньої фінансової вразливості економіки України. Високий ступінь торговельної та фінансової відкритості економіки України в умовах нестабільності глобального середовища актуалізують завдання оцінки зовнішньої стійкості економіки, аналізу валютних і боргових ризиків.

В І кварталі 2019 року в зовнішньому секторі економіки України спостерігалися такі негативні тенденції та явища:
а) низький рівень міжнародної ліквідності країни (обсяг міжнародних резервів становив 45,2% короткострокового зовнішнього боргу),
б) значні обсяги зовнішніх боргових зобов`язань (на рівні 81,3% ВВП і 191,9% експорту) за відсутності стабільного доступу до міжнародного ринку капіталів;
в) високі потреби в зовнішньому фінансуванні для рефінансування виплат за зовнішнім боргом і покриття дефіциту поточного рахунку,
г) збільшення відпливу капіталу резидентів України через накопичення зовнішніх активів після початку лібералізації руху капіталів,
д) тривалий і зростаючий дефіцит торгівельного балансу при збереженні дефіциту поточного рахунку.

В таких умовах вироблення оптимального курсу валютно-фінансової політики держави потребує розробки адекватного інструментарію аналізу зовнішньої фінансової вразливості та оцінки відповідних ризиків. Зазначене дослідження спрямоване на досягнення зазначених цілей та подолання дефіциту ґрунтовної та об’єктивної інформації в цій сфері.

Ознайомитися з дослідженням можна за посиланням:

userfiles/Зовнішня фінансова вразливість станом на 01_04_2019.pdf

Попередні дослідження за даною тематикою знаходяться за писиланням:

userfiles/Зовнішня фінансова вразливість станом на 01_01_2019_.pdf

userfiles/Зовнішня фінансова вразливість станом на 01_10_2018.pdf

userfiles/Зовнішня фінансова вразливість станом на 01_07_2018.pdf

userfiles/Зовнішня фінансова вразливість станом на 01_04_2018.pdf

Зовнішня фінансова вразливість і зовнішній сукупний борг України: поточний стан та ризики станом на 01.04.2019 р.
© Оптіма. Експертно-аналітичний центр. При використанні матеріалів Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", посилання на цей сайт обов'язкове
Створення сайту -WebLux

Запит на консультації